Privacy statement

Door het bezoeken van onze website of bij het gebruik van onze diensten, leggen wij (persoons)gegevens van je vast. Op deze pagina leggen we je graag uit wat we vastleggen, waarom we dit doen en hoe we met deze gegevens omgaan. Hoewel dit wellicht niet de meest spannende pagina van onze site zal zijn, vinden we het wel belangrijk en zijn we hier graag transparant over.
 

Wie is wie

Als we het in dit privacy statement hebben over 'we', 'wij', 'ons' of 'onze' dan bedoelen we evXperts. Dit is de naam van ons bedrijf, waarvan LaadpasTop10 en LaadpaalTop10 enkele van onze handelsnamen zijn. We zijn gevestigd aan de Beeklustweg 28 in Apeldoorn en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 72856319.
Daar waar we het over 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw' hebben, bedoelen we jou als bezoeker van onze site of klant van een van onze producten of diensten.
 

Wat slaan we allemaal op en waarom

Welke (persoons)gegevens we vastleggen en waarom, hangt af van de situatie. Hieronder beschrijven per situatie wat we vastleggen en waarom.
 

Bezoekers van de site

Van bezoekers aan onze site verzamelen wij vooral statistische gegevens. Deze gegevens gebruiken we om te bepalen hoeveel bezoekers er in een bepaalde periode zijn geweest, welke pagina's veel bekeken worden en met wat voor apparaat de site bekeken is. Dit doen we om onze site te optimaliseren, maar ook vanuit een zakelijk belang. De statistische gegevens delen we, op een geaggregeerd en dus geanonimiseerd niveau, met onze partners. Op regelmatige basis vertellen wij hen bijvoorbeeld hoeveel bezoekers hun product bij ons op de site hebben bekeken. Dit doen we altijd in een geaggregeerde vorm, bijvoorbeeld 'het aantal bezoekers per dag'. Om deze gegevens te verzamelen, maken we gebruik van cookies .
Onze webservers slaat ook gegevens op van bezoekers. Zo wordt bijvoorbeeld in de logfiles bijgehouden welke pagina's worden opgevraagd. Hierbij worden ook gegevens zoals het IP-adres en informatie over de browser van de bezoeker opgeslagen. We gebruiken dit hoofdzakelijk voor het oplossen van storingen, verbeteren van de performance en voor het detecteren van misbruik van onze servers.
 

Gebruikers

Onder 'gebruikers' verstaan we bezoekers van de site die een gebruikersaccount hebben aangemaakt. Afgezien van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van zo'n account, zoals naam en e-mailadres, zijn deze gegevens optioneel en bepaal je dus zelf wat je met ons deelt. Deze gegevens zullen wij nooit zonder jouw toestemming delen met derden.
 

Aanvragen laadpas

Bij een aantal partners kun je direct bij ons op de site een laadpas aanvragen. Hierbij hoef je niet eerst naar een andere site en vul je bij ons al de benodigde gegevens in. Wij sturen deze gegevens dan door naar onze partner en zij nemen jouw aanvraag vervolgens in behandeling. Hoewel wij zelfs niets met deze gegevens doen, bewaren wij wel een kopie en gebruiken die voor het oplossen van eventuele storingen en voor ons facturatieproces. De gegevens bewaren we natuurlijk niet langer dan nodig is.
 

Lezers van de nieuwbrief

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrief hebben we jouw e-mailadres nodig. Daarnaast wordt er bijgehouden hoeveel mensen de nieuwsbrief openen en bekijken. Dit gebeurt alleen op een geaggregeerd en dus geanonimiseerd niveau.
 

Gegevens delen

Afgezien van de situaties zoals die hierboven staan vermeld, delen wij geen gegevens met derden, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting, een rechterlijk verzoek of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.
 

Beveiligen en bewaren

De (persoons)gegevens die worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
De gegevens die je hebt bewaard bij jouw account worden bewaard zo lang je account in stand blijft. Overige (persoons)gegevens worden bewaard zo lang je account actief is of zo lang de wet dat voorschrijft
 

Ben je jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens delen met ons als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie statement heeft gelezen.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar support@laadpastop10.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.
 

Wat zijn jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor een deel kun je dit zelf doen via jouw account. Voor de overige persoonsgegevens kun je ons een verzoek sturen. Stuur hiervoor een email naar support@laadpastop10.nl . Binnen vier weken krijg je dan van ons een reactie. Als je ons verzoekt jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen we dit zo spoedig mogelijk doen, tenzij er een wettelijke verplichting is dat wij de gegevens moeten bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Natuurlijk laten we je weten als de persoonsgevens zijn verwijderd of lichten we toe waarom we niet (volledig) aan het verzoek konden voldoen. Het kan zijn dat het niet volledig duidelijk is op welke persoonsgegevens het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft. We zullen je dan vragen om het verzoek (nader) te specificeren of je te identificeren. Tot die tijd zullen we wachten met het uitvoeren van het verzoek.
 

Vragen en klachten

Als je vragen over dit privacy statement of als je een klacht of verzoek wilt indienen, dan kun je ons altijd een email sturen: support@laadpastop10.nl .
Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .
 

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan af en toe gewijzigd worden, bijvoorbeeld als we ook nieuwe gegevens gaan vastleggen. Op deze site vind je altijd de laatste versie.
De huidige versie is van juni 2022